Copyright © 2017 by
Dommels Boeleke
All Rights reserved
email
Norbertusdreef 31b
5551 BA  DOMMELEN
06 - 30532935

email: pcdbsecretariaat@gmail.com

Mocht je nog een stem over hebben dan is het leuk om een stem uit te brengen op Kansplus in Valkenswaard. Dit is een belangenvereniging voor verstandelijk beperkten in onze omgeving.
Zie de website: http://www.kansplusvalkenswaard.nl
Wat is de Rabo Clubkas Campagne?
Met de Rabo Clubkas Campagne komen clubs in aanmerking voor een financiële bijdrage van onze bank. Door het voeren van een goede campagne onder clubleden, vrienden, familie en kennissen is het mogelijk om een mooi geldbedrag te verdienen voor de club.
Leden beslissen
Niet de bank, maar leden bepalen hoe het beschikbaar gestelde bedrag wordt verdeeld. Dat is de kracht van de Rabobank Clubkas Campagne. De leden van onze bank mogen hun stem uitbrengen op clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe hoger de bijdrage is die deze vereniging of stichting ontvangt. Tijdens de stemperiode, van 5 t/m 30 april, mogen alle leden vijf stemmen uitbrengen. Elke stem is geld waard.
Rabobank De Kempen stelt dit jaar € 230.000,- beschikbaar
Het geld biedt verenigingen en stichtingen extra ondersteuning om hun doelen en ambities te realiseren. Het verenigingsleven is de ruggengraat van onze lokale samenleving en heeft een
belangrijke, verbindende functie. Rabobank De Kempen levert daar graag een bijdrage aan. Het totale budget van € 210.000,- is afkomstig uit ons coöperatief dividend. Dit dividend willen wij
op een eerlijke, originele en doeltreffende manier beschikbaar stellen aan lokale verenigingen en stichtingen. Met optimale invloed van onze leden, want bij onze bank telt de mening van
leden mee.

Heb je een Rabo betaalrekening meld je dan aan als lid van de Rabobank en breng je stem uit t.b.v. je favourite vereniging of doel.
Klik HIER om lid te worden als je dat nog niet bent.

De baten van deze actie zullen worden aangewend t.b.v.
een overdekte fietsenstalling.