Norbertusdreef 31b
5551 BA  DOMMELEN
06 - 30532935

email: pcdbsecretariaat@gmail.com
Geschiedenis
En zó is 't gekomen ...

In 1986 legde de gemeente Valkenswaard een jeu de boulesbaantje aan in het plantsoen van de Hyacinthlaan te Dommelen. Daar werd van meet af aan veel gebruik van gemaakt. Op 3 september van dat jaar werd ook onze jeu de boulesvereniging opgericht: Pétanque Club Dommels Boeleke. Het was meteen de bedoeling dat we onz zouden aansluiten bij de NJBB: de Nederlandse Jeu de Boules Bond.
Toen de zomer voorbij was bleken de winters aan de Hyacinthlaan te koud om buiten te spelen. Daarom speelden we toen 1 x per week in de hal van de plaatselijke kleuterschool. Maar al snel werd op het sportpark Norbertusdreef een klein gebouwtje gezet. Het bestond uit twee aan elkaar vastgemaakte directieketen van een bouwbedrijf, en kreeg daarom de naam "De Keet". Er waren twee speelbanen, een kantine en verwarming. De Keet heeft ons veel speelplezier verschaft, maar werd te klein en was niet weerbestendig.
In het jaar 2000 openden we onze huidige accommodatie, ook op het sportpark. Die bestaat uit een nishut met 7 binnenbanen en een recreatieruimte. Ook zijn er 17 buitenbanen. De bouw ervan is helemaal uitgevoerd door onze eigen leden.
Ook dit gebouw heet De Keet. Ieder jaar in januari wordt daar het "Keettoernooi" gespeeld, waarbij de nadruk ligt op de hoge kwaliteit van de spelers. Door de nadrukkelijke inbreng van Belgische boulers heeft dit toernooi een internationaal karakter.
Copyright © 2017 by
Dommels Boeleke
All Rights reserved
email