Norbertusdreef 31b
5551 BA  DOMMELEN
06 - 30532935

email: pcdbsecretariaat@gmail.com
Spelregels
De Nederlandse Jeu de Boules Bond heeft de spelregels bepaald die gelden voor alle officiële wedstrijden. Die regels zijn nogal uitgebreid en ingewikkeld.
Het reglement is per 1 maart 2017 gewijzigd en vastgesteld door de FIPJP.
U kunt deze spelregels bekijken door hier te kliken

Wie gewoon eens gezellig een partijtje wil boulen, kan veel beter kijken naar de vereenvoudigde
spelregels, zoals die hieronder zijn weergegeven.

Internationale spelregels
Een lid van het team dat de toss gewonnen heeft (we noemen dat even team A), tekent een cirkel van 35 - 50 cm op de grond. Staande in de cirkel gooit hij het but (houten balletje) tussen de 6 en 10 m uit. Als de but fout wordt gegooid dan LEGT de tegenpartij de but op een geldige plaats.
Een speler van team A gooit vanuit de cirkel een boule zo dicht mogelijk bij het but.
Een speler van team B probeert nu zijn boule dichterbij het but te werpen. De boule van team A mag hierbij worden weggeschoten of het but mag met de boule verplaatst worden.
Team B blijft proberen dichterbij te komen tot het gelukt is.
Komt de boule van team B dichterbij dan is team A weer aan de beurt om dichterbij te komen. Het gaat hiermee door tot het gelukt is.
Zo blijven de teams afwisselend werpen totdat één van de teams geen boules meer heeft. Vervolgens probeert het andere team de resterende boules ook dichter bij het but te werpen dan de boule van de tegenpartij.

Iedere boule die dichterbij het but ligt dan de beste boule van de tegenpartij telt voor 1 punt.

Het team dat de werpronde heeft gewonnen, werpt het but opnieuw uit vanaf de plaats waar het but als laatste lag en plaatst dan de eerste boule.

Het team dat als eerste 13 punten heeft wint de partij.

Copyright © 2017 by
Dommels Boeleke
All Rights reserved
email